Otevírací doba naší prodejny je 7:00 - 15:30 hod.

Povinné informace ÚKZÚZ

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin,
čl. 45, 55, 65, 81 platného od 14.12.2019 zobrazujeme odkaz: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal ,
kde najdete kompletní potřebné informace vztahující se na dovoz a vývoz rostlin v rámci EU.